Privacybeleid

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:
Thomas Richter
GTSports GmbH, Eiswerderstr. 18, Gebouw 129
13585 Berlijn
info@grandtoursports.com

Bedankt voor uw interesse in onze online shop. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u in detail over de behandeling van uw gegevens.

1. toegang tot gegevens en hosting

U kunt onze websites bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te verstrekken. Telkens wanneer een website wordt opgevraagd, slaat de webserver alleen automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, de datum en het tijdstip van de toegang, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende aanbieder (toegangsgegevens) bevat en de toegang documenteert.

Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd om een probleemloze werking van de site te garanderen en onze diensten te verbeteren. Dit dient het doel van artikel 6, lid 6. 1 S. 1 lit. f DSGVO ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen bij de juiste presentatie van ons aanbod, die zwaarder wegen dan onze belangen in het kader van een belangenafweging. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw bezoek aan de site gewist.

Hostingdiensten via een derde partij
Als onderdeel van de verwerking namens ons, levert een derde partij hosting en website weergave diensten aan ons. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij een correcte presentatie van ons aanbod, die zwaarder wegen dan onze belangen in het kader van een belangenafweging. Alle gegevens die tijdens het gebruik van deze website of in daartoe bestemde formulieren in de hieronder beschreven onlineshop worden verzameld, worden op haar servers verwerkt. Verwerking op andere servers vindt alleen plaats binnen het hier uiteengezette kader.

Deze dienstverlener is gevestigd in een land van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

2. verzameling en gebruik van gegevens voor contractverwerking, het opnemen van contact en het openen van een klantenrekening

Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer u deze vrijwillig aan ons verstrekt als onderdeel van uw bestelling, wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via een contactformulier of e-mail) of wanneer u een klantenrekening opent. Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat wij de gegevens in deze gevallen nodig hebben om de overeenkomst te verwerken of om uw contact te verwerken of de klantenrekening te openen en u de bestelling niet kunt voltooien en/of de rekening niet kunt openen of het contact niet kunt versturen zonder deze gegevens te verstrekken. Welke gegevens worden verzameld, blijkt uit de respectieve invoerformulieren. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens in overeenstemming met art. 6 lid. 1 S. 1 lit. b DSGVO voor de verwerking van contracten en uw vragen. Na volledige afwikkeling van het contract of verwijdering van uw klantenrekening worden uw gegevens beperkt voor verdere verwerking en verwijderd na het verstrijken van de fiscale en commerciële bewaartermijnen, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren. Het verwijderen van uw klantenrekening is te allen tijde mogelijk en kan geschieden door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een daartoe bestemde functie in de klantenrekening.

3. gegevensoverdracht

Voor de uitvoering van de overeenkomst krachtens artikel 6, lid 1, onder a) en b), van het Verdrag betreffende de Europese Unie. 1 S. 1 lit. b DSGVO geven wij uw gegevens door aan de met de levering belaste verzendonderneming, voor zover dit voor de levering van de bestelde goederen noodzakelijk is. Afhankelijk van welke betalingsdienstaanbieder u in het bestelproces selecteert, geven wij de daartoe verzamelde betalingsgegevens door aan de met de betaling belaste kredietinstelling en, indien van toepassing, aan door ons aangestelde betalingsdienstaanbieders of aan de geselecteerde betalingsdienst. In sommige gevallen verzamelen de geselecteerde betalingsdienstaanbieders deze gegevens ook zelf als u bij hen een rekening aanmaakt. In dat geval moet u zich tijdens het bestelproces met uw toegangsgegevens aanmelden bij de betalingsdienstaanbieder. In dit verband is het privacybeleid van de respectieve betalingsdienstaanbieder van toepassing.

Wij gebruiken betalingsdienstaanbieders die gevestigd zijn in een land buiten de Europese Unie. De overdracht van persoonsgegevens aan dit bedrijf vindt alleen plaats in het kader van de noodzaak voor de uitvoering van het contract.

Gegevensoverdracht aan verzenddienstverleners
Als u ons tijdens of na uw bestelling uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebt gegeven, zullen wij uw persoonsgegevens op basis van deze toestemming openbaar maken in overeenstemming met art. 6 lid. 1 S. 1 lit. een DSGVO, zullen wij uw e-mailadres doorgeven aan de geselecteerde verzenddienstverlener, zodat deze vóór de levering contact met u kan opnemen met het oog op kennisgeving of coördinatie van de levering.

De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of rechtstreeks naar de aanbieder van de verzendservice op het hieronder vermelde contactadres. Na herroeping verwijderen wij uw voor dit doel verstrekte gegevens, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

cargo-partner GmbH
Sachsenstraße 6
20097
Hamburg

4. e-mailnieuwsbrieven en reclame per post

E-mail reclame met nieuwsbrief registratie
Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, gebruiken wij de daarvoor vereiste of afzonderlijk door u verstrekte gegevens om u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief toe te zenden op basis van uw toestemming overeenkomstig art. 6, lid 6, onder a). 1 S. 1 lit. een DSGVO.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een link die voor dit doel in de nieuwsbrief is opgenomen. Na afmelding zullen wij uw e-mailadres verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden gegevens daarbuiten te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

De nieuwsbrief wordt in het kader van de verwerking namens ons verzonden door een dienstverlener, aan wie wij uw e-mailadres voor dit doel doorgeven.

Deze dienstverlener bevindt zich in de VS en is gecertificeerd volgens het EU-VS-privacyschild. Een actueel certificaat kan hier worden bekeken. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft de Commissie een passend niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die in het kader van het Privacy Shield zijn gecertificeerd.

Postreclame en uw recht van verzet
Bovendien behouden wij ons het recht voor uw voor- en achternaam en uw postadres te gebruiken voor onze eigen reclamedoeleinden, bijvoorbeeld om u per briefpost interessante aanbiedingen en informatie over onze producten toe te sturen. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen om onze klanten op een publicitaire manier aan te spreken, die zwaarder wegen dan onze belangen overeenkomstig art. 6 lid. 1 S. 1 lit. f GDPR.

5 Cookies en webanalyse

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, geschikte producten te tonen of voor marktonderzoek, gebruiken wij op verschillende pagina’s zogenaamde cookies. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij een optimale presentatie van ons aanbod, die zwaarder wegen dan onze belangen in het kader van een belangenafweging overeenkomstig art. 6 lid. 1 S. 1 lit. f GDPR. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden aan het einde van de browsersessie, d.w.z. nadat u uw browser afsluit, weer verwijderd (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan en stellen ons in staat uw browser bij een volgend bezoek te herkennen (permanente cookies). De duur van de opslag vindt u in het overzicht in de cookie-instellingen van uw webbrowser. U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en u kunt individueel beslissen over de acceptatie ervan of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten. Elke browser verschilt in de manier waarop hij de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. U vindt deze voor de respectieve browsers onder de volgende links:
Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari™: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/12.0/mac/10.14
Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en
Firefox™ https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Opera™ : https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies

Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Gebruik van Google (Universal) Analytics voor webanalyse
Voor zover u hiervoor uw toestemming hebt gegeven overeenkomstig artikel 6, lid 1. 1 S. 1 lit. een DSGVO, maakt deze website gebruik van Google (Universal) Analytics ten behoeve van website-analyse. De webanalysedienst wordt geleverd door Google Ireland Limited, een vennootschap naar Iers recht met maatschappelijke zetel te Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. (www.google.de). Google (Universal) Analytics gebruikt methoden die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken, zoals cookies. De automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Door IP-anonimisering op deze website te activeren, wordt het IP-adres ingekort voordat het binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. Het geanonimiseerde IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Na het einde van het doel en het einde van het gebruik van Google Analytics door ons, worden de in deze context verzamelde gegevens gewist.

Voor zover de informatie wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers van Google in de VS, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd volgens het EU-VS-privacyschild. Een actueel certificaat kan hier worden bekeken. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft de Commissie een passend niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die in het kader van het Privacy Shield zijn gecertificeerd.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst door het downloaden en installeren van de browser plug-in beschikbaar op de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Dit voorkomt het verzamelen van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (met inbegrip van uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google.

Als alternatief voor de browserplugin kunt u op deze link klikken om te voorkomen dat Google Analytics in de toekomst gegevens verzamelt op deze website. Daarbij wordt een opt-out-cookie op uw eindapparaat geplaatst. Als u uw cookies verwijdert, wordt u opnieuw om toestemming gevraagd.

Zendesk live chat tool
Als u de live chat tool gebruikt om contact met ons op te nemen, worden de gegevens die u daar vrijwillig invoert (naam, e-mailadres, bericht) verwerkt in overeenstemming met Art. 6 para. 1 S. 1 lit. b DSGVO voor de beantwoording van de aanvraag in het kader van de contractuele verwerking door ons. Bovendien dient het gebruik van dit instrument ter bescherming van onze legitieme belangen bij een effectieve en verbeterde communicatie met de klant, die zwaarder wegen dan onze belangen overeenkomstig art. 6 lid. 1 S. 1 lit. f GDPR. De gegevens worden dan gewist.
Als onderdeel van een verwerking namens ons, de derde dienstverlener Zendesk, Inc. de diensten voor ons om de live chat tool aan te bieden. Alle gegevens die tijdens het gebruik van het chatprogramma worden verzameld, worden op de servers van het programma verwerkt.
Zendesk, Inc. is gevestigd in de VS en is gecertificeerd onder het EU-VS-privacyschild. Een actueel certificaat kan hier worden bekeken. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft de Commissie een passend niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die in het kader van het Privacy Shield zijn gecertificeerd.

Google Maps
Deze website maakt gebruik van Google Maps om geografische informatie visueel weer te geven. Google Maps is een dienst van Google Ireland Limited, een vennootschap naar Iers recht, gevestigd in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (www.google.de). Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod en een goede bereikbaarheid van onze locaties, die zwaarder wegen dan onze belangen in het kader van een belangenafweging, overeenkomstig art. 6 lid. 1 lit. f) GDPR.
Bij het gebruik van Google Maps verzendt of verwerkt Google gegevens over het gebruik van de Maps-functies door bezoekers van de website, waaronder met name het IP-adres en locatiegegevens. Wij hebben geen invloed op deze gegevensverwerking.
Voor zover de informatie wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers van Google in de VS, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd volgens het EU-VS-privacyschild. Een actueel certificaat kan hier worden bekeken. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft de Commissie een passend niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die in het kader van het Privacy Shield zijn gecertificeerd.
Om de Google Maps-service te deactiveren en zo de overdracht van gegevens aan Google te voorkomen, moet u de Java Script-functie in uw browser deactiveren. In dat geval kan Google Maps niet of slechts beperkt worden gebruikt.
Meer informatie over de gegevensverwerking door Google vindt u in het privacybeleid van Google. De gebruiksvoorwaarden van Google Maps bevatten gedetailleerde informatie over de kaartendienst.
De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst tussen gezamenlijk verantwoordelijke personen conform art. 26 DSGVO, die u hier kunt inzien.

Google lettertypen
De scriptcode “Google Fonts” is geïntegreerd op deze website. Google Fonts is een aanbod van Google Ireland Limited, een vennootschap naar Iers recht, gevestigd in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. (www.google.de). Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij een uniforme presentatie van de inhoud op onze website, die zwaarder wegen dan onze belangen in het kader van een belangenafweging, overeenkomstig art. 6 lid. 1 lit. f) GDPR.
Hierbij wordt een verbinding tot stand gebracht tussen de browser die u gebruikt en de servers van Google. Hierdoor weet Google dat onze website via uw IP-adres is bezocht.
Voor zover de informatie wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers van Google in de VS, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd volgens het EU-VS-privacyschild. Een actueel certificaat kan hier worden bekeken. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft de Commissie een passend niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die in het kader van het Privacy Shield zijn gecertificeerd.
Meer informatie over de gegevensverwerking door Google vindt u in het privacybeleid van Google.

6. plug-ins voor sociale media

Gebruik van sociale plugins van Facebook, Instagram
Op onze website worden zogenaamde social plugins (“plugins”) van sociale netwerken gebruikt.
Wanneer u een pagina van onze website oproept die een dergelijke plugin bevat, maakt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Facebook, Google, Twitter of Instagram. De inhoud van de plugin wordt door de betreffende aanbieder rechtstreeks naar uw browser gestuurd en in de pagina geïntegreerd. Door de integratie van de plug-ins ontvangen de providers de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, ook als u geen profiel heeft of momenteel niet bent ingelogd. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een server van de betreffende aanbieder (eventueel naar de VS) verzonden en daar opgeslagen. Als u bent aangemeld bij een van de diensten, kunnen de aanbieders uw bezoek aan onze website direct toewijzen aan uw profiel in het betreffende sociale netwerk. Bij interactie met de plugins, bijvoorbeeld door op de knop “Vind ik leuk” of “Delen” te klikken, wordt de betreffende informatie ook rechtstreeks naar een server van de aanbieders gestuurd en daar opgeslagen. De informatie wordt ook gepubliceerd op het sociale netwerk en getoond aan uw contacten daar. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij de optimale marketing van ons aanbod, die zwaarder wegen in het kader van een belangenafweging overeenkomstig art. 6 lid. 1 S. 1 lit. f GDPR.
Voor het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders, alsmede een contactmogelijkheid en uw rechten en instellingsmogelijkheden in dit verband ter bescherming van uw privacy, verwijzen wij naar de informatie over gegevensbescherming van de aanbieders.
https://www.facebook.com/policy.php
https://help.instagram.com/155833707900388

Als u niet wilt dat de sociale netwerken de via onze website verzamelde gegevens rechtstreeks aan uw profiel in de desbetreffende dienst toewijzen, moet u zich bij de desbetreffende dienst afmelden voordat u onze website bezoekt. U kunt het laden van de plugins ook volledig verhinderen met add-ons voor uw browser, bijvoorbeeld met de scriptblokker “NoScript” (https://noscript.net/).

Youtube Video Plugins
Inhoud van derden is in deze website geïntegreerd. Deze inhoud wordt geleverd door Google (“Aanbieder”).
YouTube is een dienst van Google Ireland Limited, een vennootschap naar Iers recht, met maatschappelijke zetel te Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (www.google.de).

De uitgebreide instelling voor gegevensbescherming is geactiveerd voor video’s van Youtube die op onze site zijn ingesloten. Dit betekent dat er geen informatie van websitebezoekers wordt verzameld en opgeslagen door Youtube, tenzij ze de video afspelen. De integratie van de video’s dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij een optimale marketing van ons aanbod, die zwaarder wegen dan onze belangen in het kader van een belangenafweging overeenkomstig art. 6 lid. 1 S. 1 lit. f GDPR.
Voor het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders, evenals uw rechten in dit verband en het instellen van mogelijkheden om uw privacy te beschermen, verwijzen wij naar het privacybeleid van Google https://policies.google.com/privacy.

Onze online aanwezigheid op Facebook, Instagram
Onze aanwezigheid op sociale netwerken en platforms dient om de actieve communicatie met onze klanten en geïnteresseerden te verbeteren. Wij verstrekken daar informatie over onze producten en lopende speciale promoties.
Wanneer u onze online aanwezigheid in sociale media bezoekt, kunnen uw gegevens automatisch worden verzameld en opgeslagen voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Uit deze gegevens worden met behulp van pseudoniemen zogenaamde gebruiksprofielen opgesteld. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om binnen en buiten de platforms advertenties te tonen die vermoedelijk overeenkomen met uw interesses. Voor dit doel worden over het algemeen cookies gebruikt op uw eindapparaat. Deze cookies slaan bezoekersgedrag en gebruikersinteresses op. Dit dient volgens Art. 6, lid. 1 lit. f. DSGVO ter bescherming van onze legitieme belangen bij een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod en een effectieve communicatie met klanten en geïnteresseerden, die prevaleren in het kader van een belangenafweging. Als u door de respectieve exploitanten van sociale mediaplatforms wordt gevraagd om toestemming (instemming) voor de gegevensverwerking, bijvoorbeeld met behulp van een selectievakje, is de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking art. 6 lid. 1 lit. een GDPR.
Voor zover de bovengenoemde socialemediaplatforms hun hoofdkantoor in de VS hebben, geldt het volgende: Voor de VS geldt een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Dit gaat terug tot het EU-VS-privacyschild. Een actueel certificaat voor het desbetreffende bedrijf kan hier worden bekeken .
Voor gedetailleerde informatie over de verwerking en het gebruik van gegevens door de aanbieders op hun sites, alsmede een contactmogelijkheid en uw rechten en instellingsmogelijkheden in dit verband ter bescherming van uw privacy, in het bijzonder opt-out opties, verwijzen wij u naar de onderstaande mededelingen over gegevensbescherming van de aanbieders. Als u hierbij nog hulp nodig heeft, kunt u contact met ons opnemen.
Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst tussen gezamenlijk verantwoordelijke personen conform art. 26 DSGVO, die u hier kunt inzien:
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

Mogelijkheid van bezwaar (opt-out):
Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

7. contactmogelijkheden en uw rechten

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • Overeenkomstig art. 15 DSGVO hebt u het recht om informatie over uw door ons verwerkte persoonsgegevens op te vragen in de daarin gespecificeerde omvang;
 • Overeenkomstig art. 16 DSGVO heeft u het recht om onverwijld te verzoeken om correctie van onjuiste of onvolledige door ons opgeslagen persoonsgegevens;
 • Overeenkomstig art. 17 DSGVO hebt u het recht om de verwijdering van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens te vragen, tenzij de verdere verwerking van uw persoonsgegevens verboden is.
  – het recht op vrije meningsuiting en informatie uit te oefenen;
  – om aan een wettelijke verplichting te voldoen;
  – om redenen van openbaar belang, of
  – voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen
  is vereist;
 • overeenkomstig art. 18 DSGVO, het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen, voor zover
  – de juistheid van de gegevens door u wordt betwist;
  – de verwerking is onwettig maar u maakt bezwaar tegen het wissen ervan;
  – wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig heeft om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen, of
  – u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig art. 21 DSGVO;
 • overeenkomstig art. 20 DSGVO, het recht om uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om te verzoeken dat deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke worden overgedragen;
 • het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit overeenkomstig artikel 77 DSGVO. In de regel kunt u zich hiervoor wenden tot de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werkplaats of tot onze bedrijfscentrale.

Als u vragen hebt over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonsgegevens, voor informatie, correctie, beperking of verwijdering van gegevens alsmede intrekking van verleende toestemming of bezwaar tegen een bepaald gebruik van gegevens, kunt u contact opnemen met:

GTSports GmbH
Thomas Richter
Eiswerderstraße 18 /Gebouw 129
13585 Berlijn
+49 30 206 547 16
info@grandtoursports.com

********************************************************************
Recht van bezwaar
Voor zover wij persoonsgegevens verwerken zoals hierboven uitgelegd ter bescherming van onze legitieme belangen die in het kader van een belangenafweging prevaleren, kunt u met ingang van de toekomst bezwaar maken tegen deze verwerking. Indien de verwerking bestemd is voor direct marketing, kunt u dit recht te allen tijde uitoefenen zoals hierboven beschreven. Voor zover de verwerking voor andere doeleinden plaatsvindt, hebt u alleen het recht om bezwaar te maken op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie.

Na uitoefening van uw recht op bezwaar zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Dit geldt niet als de verwerking wordt uitgevoerd voor direct-marketingdoeleinden. Wij zullen uw persoonsgegevens dan niet langer voor dit doel verwerken. ********************************************************************